ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการตลาด

มุ่งเน้น :

การตลาดส่งออก

นำเข้า

ค้นหาสินค้าและบริการใหม่ในการขายในไทย

เกี่ยวกับ Win Trade Partners

Win Trade Partners

ให้บริการกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางดังนี้ :

SMEs ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ ที่ต้องการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ความเข้าใจทางวัฒนธรรม และมุ่งหวังในการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมสหราชอาณาจักร …… เราทำได้……

ฟิลิปส์ ฟินนามอร์                          ( กรรมการผู้จัดการ  )

เป็นผู้เชี่ยวชาญ Native British อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษมามากว่า 6 ปี ในประเทศสเปน อิตาลี และญี่ปุ่น และได้เริ่มทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร โดยมีประสบการณ์นำเข้าสินค้าจากเอเชียและขายในสหราชอาณาจักรมาแล้วกว่า 20 ปี รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมและการสำรวจตลาดที่หลากหลายในเอเชีย

Ms Jantawong                         ( เครือข่าย  )

มีผู้ประสานงานคนไทย สำหรับการรับเรื่องและดำเนินการระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

ติดต่อ

หากต้องการพูดคุยเพื่อให้เราสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของคุณ กรุณากรอกข้อมูล :

  ประเทศไทย

  Ms Jantawong

  พันธมิตร

  สหราชอาณาจักร

  Philip Finnamore 

  กรรมการผู้จัดการ

  เวียดนาม

  Ms Nga

  พันธมิตร

  เลขทะเบียนในสหราชอาณาจักร : 0433 8109