เกี่ยวกับ

Win Trade Partners ให้บริการกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนี้ :

SMEs ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ ที่ต้องการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ความเข้าใจทางวัฒนธรรม และมุ่งหวังในการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมสหราชอาณาจักร …… เราทำได้……

ฟิลิปส์ ฟินนามอร์

เป็นผู้เชี่ยวชาญ Native British อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษมามากว่า 6 ปี ในประเทศสเปน อิตาลี และญี่ปุ่น และได้เริ่มทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร โดยมีประสบการณ์นำเข้าสินค้าจากเอเชียและขายในสหราชอาณาจักรมาแล้วกว่า 20 ปี รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมและการสำรวจตลาดที่หลากหลายในเอเชีย

เครือข่าย

มีผู้ประสานงานคนไทย สำหรับการรับเรื่องและดำเนินการระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
ประเทศไทย

Ms Jantawong
เครือข่าย

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปริญญาโท : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เราจะช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตด้วยการหาลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
เพื่อการส่งออกสินค้าของคุณไปยังสหราชอาณาจักร และเวียดนาม
พร้อมทั้งบริการนำเข้าวัตถุดิบ และสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศนั้นด้วย

หากคุณต้องการแปลภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เพื่อการส่งออก
โดยเน้นข้อมูลที่สำคัญทางการตลาด เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ
เกี่ยวกับสินค้าของคุณมีความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร
หรือคุณอยากสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเว็ปไซต์
ที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับคู่ค้าต่างประเทศที่จะบ่งบอก
ถึงความเป็นมืออาชีพ เราสามารถช่วยคุณได้

เป้าหมายของเรา คือ
การช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สหราชอาณาจักร
รูปภาพจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้

Philip Finnamore
กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาตรี : วิศวกรโยธา
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ

อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรที่จะช่วยหาลูกค้า
และกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ในการเป็นคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายธุรกิจของคุณให้เติบโต

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการตลาด การขาย และผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ

สามารถช่วยแนะนำในทุกมิติของการทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร

สถานที่ : ชิชิสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

เวียดนาม
รูปภาพจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้

Ms Nga
เครือข่าย

ปริญญาตรี : ธุรกิจระหว่างประเทศ

สามารถช่วยคุณค้นหาลูกค้า หรือคู่ค้าในประเทศเวียดนาม
หรือค้นหาสินค้าและบริการ เพื่อการขยายธุรกิจของคุณ

สามารถช่วยแนะนำในทุกมิติของการทำธุรกิจในเวียดนาม

สถานที่ : ไซง่อน (นครโฮจิมินห์) ประเทศเวียดนาม

ติดต่อ

หากต้องการพูดคุยเพื่อให้เราสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของคุณ กรุณากรอกข้อมูล :

  ประเทศไทย

  Ms Jantawong

  พันธมิตร

  สหราชอาณาจักร

  Philip Finnamore 

  กรรมการผู้จัดการ

  เวียดนาม

  Ms Nga

  พันธมิตร

  เลขทะเบียนในสหราชอาณาจักร : 0433 8109