การช่วยเหลืออื่น

นอกจากความสำเร็จทางธุรกิจกิจแล้วเราไม่คิดถึงแต่ตัวเอง …..

เป้าหมายหลักที่สำคัญของธุรกิจเรา คือ การช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องการโอกาสผ่านการ

ให้ทุนการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ให้กับพวกเราได้เรียนจนสำเร็จ

หลังจากพวกเราสำเร็จการศึกษา เขาจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

ติดต่อ

หากต้องการพูดคุยเพื่อให้เราสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของคุณ กรุณากรอกข้อมูล :

  ประเทศไทย

  Ms Jantawong

  พันธมิตร

  สหราชอาณาจักร

  Philip Finnamore 

  กรรมการผู้จัดการ

  เวียดนาม

  Ms Nga

  พันธมิตร

  เลขทะเบียนในสหราชอาณาจักร : 0433 8109